Úřední deska - Stav k 28.09.2020 1 - 25 z 147  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška doručení veřejnou vyhláškou Roman Starosta P4/530103/20/OŽ/JUN Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Roman Starosta
Vlastislavova 96/2, 140 00 Praha
25.09.2020 13.10.2020 Roman_Starosta.pdf (338.7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Nařízení HSHMP č. 13/2020 ze dne 24. 9. 2020 HSHMP 61198/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
DS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
DS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1
25.09.2020 12.10.2020 132255432-177088-200924163501.pdf (2.1 MB)
Úřední deska - vyvěšení Pronájem pozemku zveřejnění změny podst. náležitosti smlouvy o pachtu P4/529930/20/OOM/SKO Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4 OOM
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč
25.09.2020 09.10.2020 zver._zmena_podst.nal._5513-13Zabehlice.docx (13.1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení o zahájení řízení podle stavebního zákona oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: stavby rodinného domu č.p. 125 v ul. Mezivrší 4, Pra P4/528943/20/OST/LAXA Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
25.09.2020 12.10.2020 19-569412.pdf (456.3 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Nuselská, V Horkách P4/531772/20/OHOS/VIT VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
25.09.2020 14.10.2020 01_Bezproudi_Nuselska_V_Horkach_13102020.pdf (570.0 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Mojmírova,Čermák a Hrachovec,TSK hl.m.Prahy, a.s.,rekonstrukce chodníku P4/530148/20/OŽPAD/HORV DIR 044/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
OŽPAD
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
25.09.2020 12.10.2020 Mojmirova_Cermak_a_Hrachovec_a.s._TSK_hl.m.Prahy_a.s._rekonstrukce_chodniku_vyvesit_044r20.pdf (378.6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) V Občanském domově,Nad Studánkou,U Libušiných lázní,obnova kabelu VN P4/502858/20/OŽPAD/HORV DIR 045/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
OŽPAD
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
25.09.2020 12.10.2020 V_Obcanskem_domove_Nad_Studankou_U_Libusinych_lazni_PREdistribuce_a.s._KORMAK_Praha_a.s._obnova_kabelu_VN_vyvesit_045r20.pdf (376.7 kB)
DIO_2.etapa_koordinace_s_DP_1.et.pdf (684.3 kB)
DIO_2.etapa_koordinace_s_DP_2a.et.pdf (643.4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Na Výspě, Korandova, Polední P4/531985/20/OHOS/VIT PREdistribuce, a.s.
jindrich.novak64@gmail.com Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
PREdistribuce, a.s.
jindrich.novak64@gmail.com Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
25.09.2020 14.10.2020 skenovani0119.pdf (586.2 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Na Výspě, Polední P4/531988/20/OHOS/VIT PREdistribuce, a.s.
jindrich.novak64@gmail.com Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
PREdistribuce, a.s.
jindrich.novak64@gmail.com Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
25.09.2020 15.10.2020 skenovani0120.pdf (583.0 kB)
Úřední deska - vyvěšení Rozhodnutí o povolení či zamítnutí stavby rozhodnutí o umístění stavby*: I. "Administrativní centrum Budějovická" P4/425752/20/OST/KOTAS Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
25.09.2020 12.10.2020 14-032153.pdf (1.9 MB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Nařízení HSHMP č. 14/2020 ze dne 25. 9. 2020 HSHMP 61515/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
DS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ:71009256
DS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1
25.09.2020 12.10.2020 132282878-177088-200925132902.pdf (2.1 MB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 169EX 6019/17-102, dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Horní Libina, povinný: Jarmila ŽÁČKOVÁ 169EX 6019/17-102 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
24.09.2020 23.10.2020 1706019102.pdf (165.9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 169EX 6019/17-101, dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Niva, povinný: Jarmila ŽÁČKOVÁ 169EX 6019/17-101 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
24.09.2020 23.10.2020 1706019101.pdf (165.5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Rozhodnutí o povolení či zamítnutí stavby rozhodnutí - stavební povolení*: změna stavby místní komunikace Malovická, č. akce 967, Praha 4 P4/492816/20/OST/MAJR Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ odbor stavební
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
24.09.2020 12.10.2020 16-101462.pdf (659.2 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Olexandr LYTVYNCHUK 7231540/20/2007-60561-111338 FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
24.09.2020 12.10.2020 skenovani0118.pdf (235.9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Budějovická,Na Pankráci,Metrostav, a.s.,Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.,doplňkový geologický průzk P4/526019/20/OŽPAD/HORV DIR 043/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
OŽPAD
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
24.09.2020 12.10.2020 Na_Pankraci_Budejovicka_Metrostav_a.s._Dopravni_podnik_hl.m.Prahy_akciova_spolecnost_doplnkovy_geologicky_pruzkum_vyvesit_043r20.pdf (375.5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Nad Studánkou,Na Úspěchu,VOLTMONT spol. s r.o.,PREdistribuce a.s.,výkop pro spojkoviště kVN a kNN P4/528915/20/OŽPAD/HORV DIR 042/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
OŽPAD
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
24.09.2020 12.10.2020 Nad_Studankou_Na_Uspechu_PREdistribuc_a.s._VOLTMONT_spol._s_r.o._spojkoviste_kVN_a_kNN_vyvesit_042r20.pdf (375.9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení o zahájení řízení podle stavebního zákona oznámení o zahájení řízení - jednání*: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby P4, Murgašova, H P4/529354/20/OST/VNIT Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
24.09.2020 12.10.2020 20-134369.pdf (545.7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Podání - žádost o povoolení záboru, , ul. Telčská, Praha 4 P4/514728/20/OŽPAD/HART DIR 061/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
ožpad ÚMČ Praha 4
Antala Staška 80b, 140 46 Praha 4
23.09.2020 09.10.2020 DIR_061_VV_Telcska_Comatel_vz_Projekting.pdf (437.5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Rozhodnutí o povolení či zamítnutí stavby rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: rodinného domu na pozemku parc. č. 352/1 a 352/2 P4/492612/20/OST/PEVA Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
23.09.2020 09.10.2020 19-619494.pdf (837.1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Štúrova P4/529068/20/OHOS/VIT AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4
23.09.2020 15.10.2020 Pavlina230920105615.pdf (305.1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. umístění vodovodních řadů "V1", "V2", "V3", "V4", MCP2/395700/2020/OV-OUZR/Gaw Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, Náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, Náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
23.09.2020 09.10.2020 2020-036255.pdf (152.1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Na Příčce, Štúrova, SITEL, spol. s r. o., výkop pro pokládku kabelu P4/520140/20/OŽPAD/KUB DIR - 048/20 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
OŽPAD
Antala Staška 140 00 Praha 4
23.09.2020 09.10.2020 Vyhlaska._Na_Pricce_Sturova_SITEL_spol._s_r.o._vykop_pro_kabel_DIR_-_048_r.20.pdf (375.9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška OOP OP heliport HEMS Thomayerova nemocnice Praha 4 - Krč 010902-20-701 Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678
DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678
DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
22.09.2020 08.10.2020 B1_Ochranna_pasma_a_vyskove_prekazky.pdf (956.4 kB)
B1a_Ochranna_pasma_a_vyskove_prekazky.pdf (1.7 MB)
C1_Tabulka_zamerenych_prekazek.pdf (92.1 kB)
OOP_OP_heliport_HEMS_Thomayerova_nemocnice_Praha_4_Krc.pdf (1.0 MB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení o zahájení řízení podle stavebního zákona oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: "Rekonstrukce ulice Želetavská" P4/516607/20/OST/MAJR Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ odbor stavební
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
22.09.2020 08.10.2020 19-271966.pdf (486.8 kB)
 1 - 25 z 147