Úřední deska - Stav k 13.07.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 123  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Úřední deska - vyvěšení Výběrová řízení ostatní VŘ - referent / referentka dopravních činností v samosprávné působnosti v odboru dopravy P4/340208/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská čast Praha 4, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč
12.07.2024 30.07.2024 OD_-_referent_oddeleni_dopravnich_cinnosti.doc (44,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Pronájem pozemku Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1987/1, k.ú. Lhotka P4/338834/24/OOM/SKOU Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
MČ Praha 4 - OOM
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
11.07.2024 12.08.2024 Zamer_vypujcky_casti_pozemku_parc._c._1987_1_k.u._Lhotka.docx (986,2 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Smart RZ: 5A89984, povinný: Oldřich SAJNER SSHMP 18894/2024 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
11.07.2024 12.09.2024 VYZVA_-_2024-06-26T074955.294_Redigovano.pdf (236,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Chodovci P4/339448/24 VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 - Střešovice
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 - Střešovice
11.07.2024 01.08.2024 OZNÁMENÍ O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY.pdf (64,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Podání-Žádost o povolení záboru k.ú. Záběhlice P4/300728/24/OD/OSIS Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
11.07.2024 29.07.2024 DIR17_Vyhlaska_plyn_Sporilov_Techinfra_r_24.pdf (207,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Chodovci P4/339667/24 VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 - Střešovice
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 - Střešovice
11.07.2024 02.08.2024 OZNÁMENÍ O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY.pdf (66,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Výběrová řízení ostatní VŘ referent/referentka oddělení e Governmentu a KB P4/337081/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská čast Praha 4, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč
10.07.2024 26.07.2024 OKAT_-_referent_EG_a_KB.doc (47,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Sládkovičova, PORR a.s., rekonstrukce Sládkovičova I. etapa P4/278682/24/OD/KUB DIR - 046/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor dopravy
Antala Staška 140 00 Praha 4
10.07.2024 05.08.2024 Sladkovicova_PORR_a._s._navrh_OOP_dle_19a_DIR_-046_-_1_r._24.pdf (253,3 kB)
Sladkovicova_PORR_a_s._II_a_III_etapa_.pdf (896,9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Žádost o OOP- stanovení- ul. K Výzkumným ústavům- VDZ V 12a a odstr. přech. V 7a P4/185895/24OD/NOVO OOP-DZ-050 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor dopravy ÚMČ Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
10.07.2024 12.08.2024 OOP-_VYZVA-_ul._K_vyzkumnym_ustavum-_VDZ_V_12a_a_odstraneni_stav._pre._V_7a-_zadatel_p._Uher-_2024.pdf (622,5 kB)
snimek_PD-_ul._K_vyzkumnym_ustavum-_p._Lukas_Uher-_2024.pdf (573,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 167 EX 3488/16-313 dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Kunratice, povinný: Marian BEROUSEK P4/338106/24 Kubečka Edvard, JUDr. - zástupce soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, IČ:66214840,Edvard Kubečka
DS: es3hpuc, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
Kubečka Edvard, JUDr. - zástupce soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, IČ:66214840,Edvard Kubečka
DS: es3hpuc, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
10.07.2024 21.08.2024 EX_3488_16-313.pdf (225,2 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 095 Ex 345/24-074 dražební vyhláška MV - osobní automobil PEUGEOT 2008 095 EX 00345/24-074 Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082,Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4 - Krč
Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082,Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4 - Krč
10.07.2024 05.09.2024 Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_vN18_-_OKdrazby[signed].pdf (362,0 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) Jeremenkova, Perlitová, 3GMEDIA s.r.o., film natáčení P4/333365/24/OD/KUB JIN - 007/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor dopravy
Antala Staška 140 00 Praha 4
10.07.2024 26.07.2024 Jeremenkova_Perlitova_3GMEDIA_sr._o._film.pdf (214,0 kB)
Vyhlaska_Jeremenkova_Perlitova_3GMEDIA_s.r.o._pakovani_filmove_techniky_JIN_-_007_r._24.pdf (250,7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Výběrová řízení ostatní VŘ referent/referentka oddělení dopravních přestupků pl. tř. 10 P4/336049/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská čast Praha 4, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč
09.07.2024 25.07.2024 OKAT-_referent_oddeleni_dopravnich_prestupku_pl._tr._10.doc (45,1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Výběrová řízení ostatní VŘ referent/referentka oddělení dopravních přestupků pl. tř. 9 P4/336048/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská čast Praha 4, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč
09.07.2024 25.07.2024 OKAT_-_referent_oddeleni_dopravnich_prestupku_pl._tr._9.doc (45,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce - Senátní volby 2024 P4/336075/24/OSA/Reh Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Úřad městské části Praha 4, Odbor správních agend
Antala Staška 2059/80B, 140 46 Praha 4 - Krč
09.07.2024 17.07.2024 Oznameni_o_zrizeni_zvlastniho_uctu_u_CNB_pro_slozeni_kauce.pdf (78,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení (různá) M- přerušení odvolacího řízení na návrh stavebníka: O - povolení změny stavby budovy č.p. 1439/61a, MHMP 1188657/2024 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
09.07.2024 25.07.2024 2023-2096703.pdf (324,7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 4x usnesení o dražební vyhlášce nemovitostí v k. ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, Nováková Dana 135 EX 3743/18-810,814,818,822 Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108,Jan Peroutka
DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov - Chomutov
Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108,Jan Peroutka
DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov - Chomutov
09.07.2024 23.08.2024 374318_810_KN_ELEKTRONICKÁ_DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_nemovitost_LV 296_signed.pdf (149,1 kB)
374318_814_KN_ELEKTRONICKÁ_DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_nemovitost_LV 554_signed.pdf (149,1 kB)
374318_818_KN_ELEKTRONICKÁ_DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_nemovitost_LV 1148_signed.pdf (149,1 kB)
374318_822_KN_ELEKTRONICKÁ_DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_nemovitost_LV 1189_signed.pdf (149,1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Oznámení o zahájení řízení podle stavebního zákona oznámení o uložení písemnosti: Stavební úpravy rodinného domu č.p. 129 P4/327094/24/OST/NADA Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ - Úřední deska, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha - Krč, Czech Republic
08.07.2024 24.07.2024 20-245705.pdf (357,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Rozhodnutí o povolení či zamítnutí stavby rozhodnutí - stavební povolení*: Dopravní řešení (SO.30) P4/306811/24/OST/MAJR Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Městská část Praha 4, ÚMČ - Úřední deska, IČ:00063584
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha - Krč, Czech Republic
08.07.2024 24.07.2024 23-332908.pdf (671,0 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška 129EX 2509/23-53 DV, dražební vyhláška nemovitostí v k. ú. Veltrusy, povinný: Uředníček Luboš 129EX 2509/23-53 Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
08.07.2024 11.09.2024 230250953.pdf (332,2 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhláška EX 00656/12, dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Vojslavice nad Želivkou, povinný: Milan Čistecký 098 EX 00656/12-464 Usnul Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47097213,Milan Usnul
DS: aung86n, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9 - Černý Most, Česká republika
Usnul Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47097213,Milan Usnul
DS: aung86n, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9 - Černý Most, Česká republika
08.07.2024 05.09.2024 Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad - elektronické dražby_08.07.2024_1022[signed][signed].pdf (330,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška DIR 15, Žádost o zvláštní užívání kom, P4/323308/24/OD/OSIS Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
08.07.2024 24.07.2024 DIR15_Vyhlaska_-U_Plynarny_Technologie_hl.m._Vystavba_tram._zastavky.pdf (204,7 kB)
DIO_U_Plynarny_zastavka.pdf (531,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Mikuláše z Husi,Marie Cibulkové,Movie House s.r.o.,TV tvorba,parkování techniky P4/307987/24/OD/HORV JIN 013/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00 140 00
08.07.2024 24.07.2024 SKM_C250i24070812110.pdf (198,6 kB)
Marie_Cibulkove_Mikulase_z_Husi_Movie_House_s.r.o._tv_tvorba_parkovani_techniky_a_nataceni_vyvesit_013r24.pdf (251,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Otakarova,Bionaut Works s.r.o.,TV tvorba,parkování techniky P4/328511/24/OD/HORV JIN 014/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
08.07.2024 24.07.2024 SKM_C250i24070814190.pdf (225,0 kB)
Otakarova_Bionaut_Works_s.r.o._tv_tvorba_parkovani_techniky_a_nataceni_vyvesit_014r24.pdf (251,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Veřejná vyhláška Na Pankráci,S com s.r.o.,Quantcom a.s.,výkop pro pokládku opt. kabelu P4/304163/24/OD/HORV DIR 056/24 Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
08.07.2024 24.07.2024 SKM_C250i24070811160.pdf (171,7 kB)
Na_Pankraci_Quantcom_a.s._S_com_s.r.o._vyko_pro_opticky_kabel_vyvesit_056r24.pdf (255,5 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 123  Další Poslední